RAINBOW POWER HEALING GAMES©

helpen groot en klein weer Thuis te komen 

 

OUDERS EN VOLWASSENEN

 
Als kind van het Licht (Indigo’s en de nieuwere generaties gevoelige kinderen) voelde je al dat de wereld nog niet klaar was voor jouw Essentie (IK BEN), voor jouw Ware Zelf, waardoor je jouw Licht dempte. Jouw Essentie is de plek waar het ego wegvalt en waar je je unieke Zelf bent. Op intuïtief niveau begreep je al gauw dat het beter was om dat deel van jezelf te verstoppen, om te kunnen overleven. Uit vorige levens voelde je daarbij ook onbewust de ervaringen, die je op dit vlak al eerder had meegemaakt.
 
Je raakte afgescheiden en ontkoppeld van het Goddelijke. Het veroorzaakte intense pijn en een diep gevoel van eenzaamheid en je ‘anders’ voelen. Een discrepantie tussen jouw ‘weten’ hoe een perfecte wereld kan zijn en jouw ervaring van hoe de wereld nu is.
 
Eigenlijk ben je dus je hele leven al afgescheiden geweest van je Essentie. Het universum heeft je allerlei technieken en manieren aan de hand gedaan om te kunnen overleven en je hebt op jouw manier je weg in dit leven gevonden. Maar een belangrijk deel van je Zelf heb je verstopt en daarmee heb je jouw Licht niet volledig durven laten stralen.
 
Deze emotionele, spirituele pijn zit op zielsniveau en kan ook enkel daar worden opgelost. Dat verklaart ook waarom je na vele uren psychotherapie of andere cognitieve therapieën nog steeds niet (helemaal) het gevoel hebt dat je iets hebt opgelost. Als volwassen gevoeligerd van nu kun je vast begrijpen dat deze emotionele wonden, die je vermoedelijk als kind al hebt gevoeld, niet zijn herkend of geheeld, en dat je deze verwondingen dus met je mee bent blijven dragen tot in volwassenheid.
 
Deze niet geheelde wonden zijn de oorzaak van de diep liggende angsten, het niet kunnen ‘aarden’, de reden van het moeite hebben om te functioneren in deze wereld en de oorzaak van ziekte of ongemak van het in een lichaam zitten en op aarde zijn. 
 
De energie van deze nieuwetijdshealing helpt jou en je kind(eren) om je Ware Zelf weer volledig te kunnen omarmen en om jouw Waarheid te kunnen leven. Dan kun je veel beter functioneren in deze wereld.
 
De belangrijkste taak als ouder van een nieuwetijdskind is om jouw kind te helpen hun Licht niet te dempen en hen te bevestigen in wie ze werkelijk Zijn.
 
Door zelf jouw diepe wonden te helen, creëer je voor jouw kind(eren) een veilige Thuis-basis, waar zij hun Essentie (weer) durven te laten zien. Hoe meer deze nieuwe generaties hun kracht en Licht durven te omarmen, des te meer kunnen zij dit Licht inzetten in ons aller belang. 
 
Het is tijd voor verandering en die verandering begint bij je Zelf.
 

KINDEREN 

 
De kinderen, die nu geboren worden en op onze aarde zijn, komen als wijze oude zielen ter wereld met een heldere en duidelijke visie van vrede en perfectie voor deze aardbol en de mensen die hier leven. Hun wijsheid komt voort uit de herinneringen die zij hebben vanuit Thuis, waar zij de liefde en de eeuwige, universele wijsheid van het Goddelijke hebben mogen ervaren. 
 
Zij hebben een duidelijk beeld van hoe het op aarde zou kunnen/moeten zijn. Maar de huidige geldende ´spelregels´ op aarde maken het voor deze kinderen onmogelijk om hun wijsheden vast te houden. Als ieder mens op aarde deze wijsheden bezat, dan zou deze planeet een perfecte zijn. Dat is waar we naar streven….
 
Er bestaat een studie die wetenschappelijk heeft vastgesteld dat als een baby geboren wordt het een perfect muzikaal gehoor heeft. Volgens dezelfde wetenschapper heeft dit talent alleen geen direct praktisch nut in het dagelijks leven?! Dan ga je je toch echt afvragen welke talenten een kind nog meer heeft dat geen praktisch nut zou hebben?
 
Soms stel je een vraag op het juiste moment aan een kind en sta je versteld van de antwoorden die er komen, als ze vertellen over hun ervaringen aan de andere kant. Maar ze vergeten het, omdat wij het als maatschappij afdoen als fantasie of dromerij. Zij voelen dat wij er niets mee kunnen en ze verstoppen hun Licht en hun wijsheden, ze vergeten het simpelweg.
 
Op deze manier worden ze  bewoners van deze aarde, maar zoals zij nu is. Veel van wat de kinderen vergeten is in overeenstemming met het Goddelijke plan. Gelukkig is er altijd een deel dat blijft, dat zich laat zien of horen als déjà vu of als een vlaag intuïtie, zielsherinneringen.  
 
Deze kinderen zijn slim, intuïtief, hebben vaak een sterke wil, zijn wijs voor hun leeftijd, creatief en ‘ze snappen het’ vaak veel sneller dan volwassenen. Ze hebben het helemaal niet met oude regels en spelregels die voor hun gevoel niet kloppen of eerlijk zijn. Geduld is meestal ook niet een van hun sterkste kanten. Ze zijn vlug en analytisch in hun denken en vinden het lastig als anderen hun denkproces niet bij kunnen houden. Respect voor autoriteit is er alleen als ze voelen dat de persoon in kwestie authentiek en eerlijk is. Ze gaan regelmatig volledig tegen je verwachtingen in en ze hebben er moeite mee om zich aan te passen. Nee, ze laten zich niet in een hokje plaatsen en willen dit ook niet. Ze willen enkel zichZelf zijn en inspireren en dagen anderen uit dit ook te doen.
 
Ondanks het feit (en misschien zelfs wel omdat) deze kinderen zoveel Licht en liefde met zich mee brengen en het daarbij behorende hogere bewustzijn, hebben de kinderen een groot probleem.
 
Kun je je voorstellen dat je uit een heerlijke, perfecte wereld komt waar alles fijn, liefdevol en heerlijk is, en dan kom je terecht in een vorm van hel, waar niets is zoals jij voelt dat het zou moeten zijn?
 
Intuïtief voelen de kinderen wat goed en kwaad is, vanuit de herinneringen aan Thuis. Maar de ervaringen op aarde laten een heel andere wereld zien en ze voelen het donker van alles wat zich hier bevindt. 
 
Dat veroorzaakt wonden op een heel diep niveau, die hart en ziel aantasten, en die maken dat de kinderen het contact met hun veilige wereld  verliezen, waardoor ze stuurloos, kwetsbaar en onzeker worden, ze zich diep alleen voelen en ze hun anker lijken kwijt te zijn.
 
Ik zie en voel zoveel kinderen die pijn lijden. Ze zijn boos, verdrietig en wanhopig en ze weten soms letterlijk van gekkigheid niet meer wat ze moeten. Vanuit deze onzekerheid, ongemak in hun lijf en angst, reageren ze hun negatieve emoties vaak af op anderen, omdat ze simpelweg wanhopig zijn. Ze willen niet zo handelen, omdat het niet goed voelt, maar ze weten geen andere oplossing meer.  Ik heb een kind van 6 wel eens horen zeggen, dat hij liefst gewoon terug naar Huis wilde, maar dat die gedachte hem verscheurde, omdat hij zijn moeder geen extra pijn wilde doen. 
 
Natuurlijk is het normaal dat kinderen in hun jeugd emotioneel gewond kunnen raken, weliswaar meestal onbedoeld, door ouders, onderwijzers, doktoren, psychologen, therapeuten en vriendjes, klasgenoten, etc. Dat hoort ook bij een groei- en ontwikkelingsproces. Maar de kinderen van nu zijn zoveel gevoeliger, dat de gevolgen veel ernstiger kunnen zijn dan we gewend waren.
 
Als ouders en onderwijzers kijken wij nog vanuit onze bekende traditionele denkbeelden naar kinderen en zijn we ons nog veel te weinig bewust van het unieke van deze kinderen en de pijn die zij ervaren.
 
Ze worden gelabeld als ‘moeilijke en lastige’ kinderen, waar je soms niks mee kunt beginnen, die ‘anders’ zijn en die niet mee kunnen met ‘de andere kinderen’. Ze worden van van alles en nog wat beschuldigd, worden vaak als ruziezoekers gezien en zijn regelmatig de zondebok of de onruststoker thuis en op school. Ook krijgen ze labels als moeilijk lerende kinderen, hyperactieve of slecht concentrerende kinderen.
 
De kinderen zelf kunnen hier niet bij. Waarom begrijpen mensen het niet? Wij zijn niet anders, jullie zijn zelf vreemd en raar, omdat jullie niet begrijpen hoe het in het universum werkt?!
 
Veel goedbedoelende ouders en onderwijzers weten niet hoe verder met deze kinderen en slepen ze mee naar wederom goedbedoelende experts, speciaal onderwijs en uiteindelijk zelfs worden ze behandeld met medicijnen, om ze maar te laten conformeren aan een wereld, die hen angst inboezemt en pijn doet. Soms helpen ze, omdat ze de hersenen net genoeg kunnen laten ontspannen om de pijn te verzachten en hun negatieve gedrag te veranderen. Maar voor het overgrote deel creëer je een kind, dat zelfs met medicatie, nog steeds pijn en onrust ervaart. 
 
Het is niet de schuld van de kinderen, dat ze deze moeilijkheden ervaren!  Ze reageren enkel op wat er nu in deze imperfecte wereld gebeurt. Ze zijn hier om ons te laten zien, dat het ook anders en liefdevoller kan. 
 
Als eerder gezegd, ligt het probleem op energetisch en spiritueel niveau en we zullen dan ook om echt hulp te kunnen bieden het daar moeten aanpakken. 
 
Het grote verschil dat de kinderen ervaren tussen hun ‘veilige, Goddelijke wereld’ en de onze, het verschil tussen hun binnenwereld en hun buitenwereld, daar moeten we het zoeken. Soms zijn ze in staat om die werelden te overbruggen en begrijpen ze wat er gebeurt en kunnen ze met de emotionele pijn omgaan. Soms ook weten ze niet hoe en stoppen ze de pijn weg, waar dan vervolgens weer een negatieve houding of negatief gedrag uit voortkomt, ze komen in zo’n emotie vast te zitten. En soms lukt het ze helemaal niet, waardoor er ernstigere situaties kunnen ontstaan vanuit het gevoel zelfs niet meer te willen leven.
 
Om dit te kunnen helpen oplossen, is het belangrijk dat de kinderen deze emotionele wonden gaan loslaten. Maar dit is iets wat je als kind zelf niet zomaar kunt ‘loslaten’ op cognitief of intellectueel niveau. Spirit kan dit op energetisch niveau helen, waardoor loslaten ontstaan kan. 

 

RAINBOW POWER HEALING GAMES©

 
Tijdens een traject als dit help ik jou (en je kind) samen met spirit op een speelse manier je/jullie verbinding met het Goddelijke weer in ere te herstellen. 
 
0-7 jaar
 
Tot 7 jaar is een kind met de ouder verbonden door middel van een energetische navelstreng en hebben nog niet de cognitieve vermogens en vaardigheden om deel te nemen aan een helende sessie. Maar op spiritueel niveau kan de ouder in deze leeftijdscategorie als ‘vervanger’ optreden in het helingsproces. 
 
Tijdens de Rainbow Power Parent sessie leer ik de ouder de manier waarop hij of zij het jonge kind kan begeleiden tijdens deze fase.
 
7-17 jaar
 
Vanaf ongeveer 7 jaar beginnen de kinderen de aandacht voor hun ‘gidsen’ wat te verliezen uit hun bewustzijn en stoppen ze ook vaak met te praten over ‘fantasievriendjes’ en de andere kant. Nu deze kinderen opgroeien verdwijnen deze gidsen wat meer op de achtergrond en worden ze onder hun hoede genomen door de gidsen van de ouders. Naarmate ze zich cognitief ontwikkelen, kunnen ze nu op een actieve manier gaan deelnemen aan hun eigen healing samen met de ouder. 
 
De Rainbow Power Healing Games worden samen met de ouder gespeeld en vinden in twee sessies plaats. Insteek is de inzet van de intuïtie van zowel ouder als kind en wordt door mij begeleid met de input van spirit en de betreffende zielen. 
 
Na deze 2 sessies is het mogelijk, wanneer ouder en/of kind dit zo voelt, nog eens opnieuw te spelen, dit altijd in overleg. Om eventuele resterende wonden te helen en om het energetisch systeem van het kind in balans te houden, is het voor kinderen in deze fase bovendien mogelijk om het Rainbow Balance Super Spel met mij te komen spelen, waarbij we op een heel speelse manier de intuïtie van het kind zelf in zetten om hun systeem uit te balanceren. Dit kan steeds naar behoefte worden herhaald en leert de kinderen ook hoe ze goed voor zichzelf en hun gevoelige systeem kunnen zorgen.
 
17 jaar en ouder, volwassenen
 
Nu het kind volwassen is geworden, wordt het niet meer begeleid door de gidsen van de ouders en wordt er aan de andere kant een ander eigen team gevormd dat aansluit op de behoeften van de jong volwassene. De gidsen die tijdelijk op de achtergrond waren nemen hun oude positie weer in en anderen worden aan het team toegevoegd. Deze jong volwassene is nu energetisch volledig verantwoordelijk voor zijn of haar eigen healing.
 
Voor deze jong volwassenen en andere volwassenen is er de Rainbow Power Supersessie, waarin we in 3 tot 4 uur op intensieve wijze oude, energetische emotionele wonden helen. Tijdens deze diep helende sessie gaan we tot de kern en nemen eventuele karmische verwondingen mee, om tot een schone lei te kunnen komen. ‘Huiswerk’ en handvatten krijg je mee om eventuele resterende pijnpunten verder uit de weg te kunnen ruimen.
 
Indien nodig, is het mogelijk om deze restanten verder te verwijderen tijdens de interactieve Rainbow Balance sessie, waar we het hele energetische systeem onder de loep nemen en verdere blokkades of pijnpunten helpen helen. Deze sessie is ook zeer geschikt voor ‘onderhoud’ en goede zelfzorg, om het ontstaan van blokkades te voorkomen.
 
Regelmatig komt het voor dat na deze diepgaande healing emoties en gevoelens vanuit celherinneringen vanuit het innerlijk kind en nog veel diepere lagen zich aankondigen met als doel 
om deze nu nog even te doorvoelen, zodat ze vervolgens voorgoed kunnen worden losgelaten. Sommige mensen ervaren dit als erg moeilijk, omdat ze als kind al niet in staat waren om zichzelf de toestemming te geven om deze gevoelens er te laten zijn. In een Rainbow Journey reizen we samen af naar deze celherinneringen en doorvoel je alles wat er destijds niet kon worden gevoeld en laat je ook deze celherinneringen gaan.
 

TRAJECTEN

 
Hoe werkt het?
 
Voor volwassenen zonder kinderen:
1. Rainbow Power Super sessie
2. Eventuele vervolgsessie(s): Rainbow Balance sessie
 
Voor volwassenen met kind (0-7jaar):
1. Rainbow Power Super sessie
2. Eventuele vervolgsessie(s): Rainbow Balance sessie
3. Rainbow Power Parent sessie
 
Voor volwassenen met kind (7-17 jaar):
1. Rainbow Power Super sessie
2. Eventuele vervolgsessie(s): Rainbow Balance sessie
3. Rainbow Power Games 2 sessies
4. Eventuele vervolgsessie(s): Rainbow Balance Super Spel

 

ACTIES

 
N.B. Wanneer je een Traject wilt afsluiten, kan ik je korting bieden wanneer je meerdere sessies tegelijk boekt. 
 
 
Heb je interesse? Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 
 
Ervaringen:
Lieve Louisa,
Bij jou heb ik een rainbow healing gedaan. We hebben hard gewerkt aan mijn chakra's. Het lukte niet in 1 dag, maar verdeelt in 2 dagen om uitgebreid stil te zijn bij alle chakra's. Wat was ik moe van de healing zeg. Ik zag de vermoeidheid zelfs in mijn gezicht. Dat verbaasde mij zelfs, maar wat een geweldig cadeau voor mezelf!! Ik vind het een mooie afsluiter voor het jaar 2016.  Het heeft mij diep geraakt. Ik kan niet goed uitleggen wat het precies is, maar ik voel wel veel gebeuren in mijn lijfje. Jouw tips, zoals 5 minuten stil te zijn, gewoon te zijn, doe ik graag. Ook het luisteren naar natuurgeluiden vind ik heerlijk. Ik plan het ook in, zonder te denken dat het zonde is van mijn tijd en wat ik allemaal had kunnen doen.... Gewoon te ZIJN..... Daar ben ik mee bezig.
Dankjewel lieve Louisa
En ik wil nog tegen je zeggen dat ik geen last meer heb van mijn huisstofmijt. Zelf op het werk is het ineens stukken minder geworden. Nog steeds vind ik het moeilijk om er worden aan te geven, maar nogmaals dank je wel!  Yeeman
Afgelopen zaterdag heb ik de Rainbow power sessie bij Louisa gedaan en het is echt zo bijzonder.
Voordat ik me überhaupt had aangemeld gebeurde er al van alles om me heen. en toen ik me aanmeldde was het ook zo voelbaar dat het allemaal al in gang gezet werd. ik mocht samen met mijn kindjes de week voor de sessie in de rust. Mijn kinderen werden allebei ziek en bonden mij aan huis vast, dat ik verplicht ook in de rust mocht gaan. er kwam bij hen veel uit (ook letterlijk) er kwamen mensen van vroeger bij mij naar boven en zelfs ook mensen die ik ineens weer tegen kwam. ik kreeg vele inzichten en puzzelstukjes die ineens op zijn plek vielen. tijdens de sessie was het ook een rollercoaster aan emoties. verdriet, angst, geluk, blijdschap en tegelijk weer verdriet en pijn en ook weer geluk. Louisa heeft me hele mooie dingen door kunnen geven en mij een hoop geleerd. Het is heel bijzonder en mooi hoe ze alles doet. En nu ook na de sessie gebeurt er zo ontzettend veel. het is alsof de mensen om me heen mij anders zien, maar eigenlijk zie ik alles nu anders. Het geluk stroomt door mijn lichaam en ik mag het voelen!!!!
er worden om me heen door familie ineens dingen uitgesproken naar elkaar waarvan ik weet dat die dingen heel diep zitten en dat het nu ineens geuit mag worden en dat er dan een stuk verwerking bij die andere persoon in gang wordt gezet.
Mijn dagenlange hoofdpijn en nekklachten zijn een heel stuk minder, het is alsof ik me een stuk vrijer in mijn lichaam voel.
Ik merk ook dat er ineens mensen naar me toe komen die het even nodig hebben om met me te praten.
Ik heb ook meer plezier en kan het mooie om me heen zien. ik dacht dat ik dat al kon, maar nu besef ik dat ik te vaak in het negatieve ging zitten en nu zie ik dat sommige dingen totaal niet belangrijk zijn en dat ik echt kan genieten.
Louisa heeft zoveel los mogen maken en daar ben ik heel erg dankbaar voor.
Dank je wel Louisa en dank jullie wel alle mooie engelen en helpers die mij geholpen hebben en mij nog steeds helpen.
Het is zo mooi om te voelen dat we niet alleen zijn en dat we ons gevoel mogen vertrouwen.
En terwijl ik dit schrijf voel ik de liefde nog een beetje meer stromen.
Een super liefdevolle knuffel.
Liefs Ylze

Ik heb samen met Louisa een pittige en bijzondere sessie gehad. Pittig in die zin dat we blokkades tegenkwamen om te helen en te doorvoelen. Dat overtuigingen voorbijkwamen en mijn lijf soms letterlijk stond te trillen. Bijzonder want alles had een logisch vervolg op elkaar, het diende zich haast als vanzelf aan waar we als volgende naar gingen kijken. De healing heeft een mooie aanzet gegeven om naar sommige stukken nog intensiever te kijken en andere stukken kregen een plekje en daarmee ontstond rust.

Super dank je wel

Louisa <3 , Judith 

Heb de Rainbow Power Sessie gedaan bij Louisa en WOW. Dat is het enige dat er de 2 dagen erna uitkwam.  
Wat ik als eerste voelde was ontzettend veel dankbaarheid en liefde. Ik voelde wat Louisa ook al vertelde,  dat we  vele generaties terug mochten helpen helen en dat voelen ontroerd gewoon, dat we dat kunnen en mogen doen. Dat voelt heel dankbaar. 
Daarnaast voelde ik heel veel beweging in mijn lijf, en omdat we alle chakra's weer hebben hersteld of zo goed als ik dat toeliet, merk ik dat het nog aan het doorwerken is in mijn lijf. Ik voel letterlijk dat ze heel liefdevol bezig zijn in mijn lichaam. Het voelt ook niet naar. 
Ik merkte dat alles waar ik al mee bezig was, nu allemaal op zijn plek valt. Ik was al erg bezig om voor mezelf op te komen op alle vlakken. En omdat dat echt mijn uitdaging is in het leven, voelde ik me vaak meteen schuldig als ik dat dan ook deed. Juist omdat ik dat niet was gewend.
En dat schuldgevoel is helemaal weg. Als ik voel dat ik even op mezelf mag zijn en niet het contact met de buitenwereld aan wil gaan, doe ik dat nu zonder me schuldig te voelen. Wat een ander daar ook van vind, het raakt me niet omdat ik voor mezelf kies en wat op dat moment het beste voor mij is. Dat is echt nieuw en geeft best veel rust. 
Ik heb een ontzettende boost in mijn zelfvertrouwen gekregen en het voelt echt alsof ik een oude jas heb uitgedaan die mij niet meer goed zat. Ik voelde me daar niet meer comfortabel in. En de inzichten die ik de afgelopen tijd al kreeg, vallen nu op zijn plek. Ik snapte altijd wel veel maar nu voel ik het ook en daardoor kan ik het toepassen.
En wat ik zo bijzonder vond is om zo duidelijk te zien hoe chakra's met elkaar in verbinding staan. Door bij sommige chakra's al veel op te ruimen scheelde dat weer bij andere chakra's. En dat terwijl ik daar dan heel veel had verwacht. 
Ik vond het bijna magisch wat er gebeurde als ik op de kleur van de chakra ging staan. Er kwamen gewoon letterlijk situaties naar boven die bij dat chakra hoorde. Soms ook die ik helemaal niet meer zag aankomen. Maar daardoor konden we ze wel mooi opruimen. En zo voelt het nu ook.
Ik voel mezelf nu veel meer en voel ook hoeveel ik waard ben. En dat helpt heel erg om goed voor mezelf te zorgen en ook op te komen, zonder me schuldig te voelen naar anderen. Af en toe zit ik op de fiets of gewoon thuis op de bank en dan zeg ik bijna hardop: Ooooooh dit is wie ik ben ;-) Alsof ik me dat ineens herinner, en dan stromen er meteen tranen omdat het zo fijn voelt. 
Het voelt als thuiskomen in mezelf.
En Louisa, tja wat kan ik nou over haar zeggen. Echt zo bijzonder wat ze mag zien, horen, voelen en doorgeven aan ons. Dat is bijna niet onder woorden te brengen. Dat vind ik echt magisch om te zien. 
Ze doet dat met zoveel liefde en passie, en ze laat je je zo thuisvoelen dat je je makkelijk overgeeft aan alles. En dan gebeuren er hele bijzondere dingen. 
Louisa begeleidt je zo fijn en ze voelt zo goed aan wat je nodig hebt. Zelf krijgt ze ook tijdens de sessie dingen door als je iets extra's nodig hebt wat zij jou kan geven. Het gaat allemaal op een mooie, liefdevolle en warme manier. 
Dankjewel lieve Louisa voor deze geweldige Rainbow Power Sessie en jouw hele fijne begeleiding daarin. 
En ik heb gewoon sinds de Rainbow sessie geen rugpijn meer gehad.
Ik heb mijn rug nog nooit niet gevoeld dus dit vind ik wel heel bijzonder en echt zo een verademing :-)
Niet voor niets Power Healing hihi
 
Jeannette