Beschikbare foto's en logo voor persdoeleinden

 
 
Copyright wordt uitdrukkelijk voorbehouden op alle informatie, tekst en foto's op deze website. Toestemming van tekst of foto’s is slechts mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van Louisa Perreyn en/of fotograaf.  Louisa Perreyn stelt bovenstaande documenten ter beschikking van pers en media.